2017-10-31

Hantverket – Nässlor

Nässelfält
Brännässlor i hage

Färska brännässlor skördas för hand på gården St:Gåra i Linköpings kommun och på LIllvalla Gård i Kinda kommun med hjälp av en vanlig sax. Nässlorna plockas oftast efter att de torkat från ett regnfall, för att de ska vara så rena som möjligt utan onödig vattenkonsumtion. Innan varje nässla plockas inspekteras den, det får inte finnas damm, fågelavföring, maskar, larver, sniglar eller missfärgning på nässlan. Detta kontrolleras individuellt, nässla för nässla för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Det tar ungefär en timme för att plocka två kilo inspekterade nässlor. Av dessa två kilon fås det ut ungefär 300 g torkat nässelpulver och 100 g nässelte. Det betyder att varje burk Hennings Torkade nässlor innehåller ca 200g färska nässlor.

Transport av de skördade nässlorna sker alltid omslutet i livsmedelsgodkända lådor direkt till Mjölkviks gård i bränslesnåla fordon.

De färska nässlorna vägs innan de torkas i ett specialbyggt torkrum där de torkas i ca 2-3 dagar. Temperaturen i torkrummet överstiger aldrig 42 grader Celsius. De torkas med hjälp av en luftavfuktare (till vänster i bilden från torkrummet) och en mikroorganismavdödare (till höger i samma bild). Mikroorganismavdödaren minimerar risken för kontamination från luften av mikroorganismer.

Brännässla torkning

Sedan vägs de torkade nässlorna och transporteras omslutet till fots till processeringslokalen som ligger ca 172 m från torkrummet. I processeringslokalen pulveriseras nässlorna till två olika pulver. Det finare nässelpulvret som kallas Hennings Torkade nässlor kan användas i all sorts matlagning och det grövre pulvret passar bäst till att koka te på, därav namnet Hennings Nässelte. Sedan portioneras de i glasburkar som försluts och etikett sätts på.

Innan råvaran tillsätts i glasburkarna så sköljs burkarna alltid och sätts in i ugn på 120 grader Celsius för att torka bort kvararande vatten samt avdöda eventuella bakterier. Sedan svalnas burkarna innan de kan fyllas med Hennings Torkade nässlor eller Hennings Nässelte

 

Glasburkarna beställs från ett företag i Eslöv, Skåne.

Etiketterna produceras av ett företag i Helsingborg, Skåne, som är certifierat för Bra miljöval och de använder sig av el enbart från förnyelsebara källor.

 

Hennings produktion ger inga biprodukter. Hela nässlan tas tillvara. Eventuella förpackningar av kartong, glas, plast och metall som konsumeras inom produktionen återvinns alltid.

Produktionen utvecklas och effektiviseras ständigt med livsmedelssäkerhet som högsta prioritet.

De stora glasburkarna med nässlor kan man också köpa men är främst avsedda för restauranger och butiker. Vänligen kontakta info@henningsnasslor.se om du är intresserad av att köpa en större kvantitet Nässelpulver för ett mer förmånligt pris.

Nässlor
Dela detta